Dini Haberler |Dini Yazılar | Dini Bilgiler |İlahiler |Kuranı Kerim |Sohbet|

Salih Amel ile ilgili Hadisler

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah’tan daha sabırlı kimse yoktur Çünkü ona şirk koşulur, evladlar nisbet edilir O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder

Buhari, Cenaiz 43 – Müslim, Cenaiz 14

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :

Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü’mine (Allah’ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir

Müslim, 2642

İnsan -Müslüman- öldüğü zaman üç şeyin dışında bütün amellerinin sevabı kesilir Bunlar, şunlardır: İnsanlığa faydası devam edip giden eser, insanların faydalandığı ilim, kendisine hayır dua eden iyi bir evlat

Tirmizi, Ahkam 36

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar

Tirmizi, 2134

Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli Bunlardan ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır

Müslim, 2960

Kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir Geriye koyduğu da varislerinin malıdır

Buhari, Rikak 12

– Buhari ile Müsüm’in birlikte rivayet ettigine göre, sahabelerden Ibni Mes’ûd (RA) söyle diyor;

«Bir gün Peygamber (SAS)´imize Allah (CC) katında en sevimli emel hangisidir?» diye sordum; «Vaktinde kılınan namaz» diye cevap buyurdular «Ondan sonra hangisi gelir?» diye sordum: «Ana – babaya iyilik etmek» diye buyurdular «Ondan sonra hangisi gelir?» diye sordum; «Allah (CC) yolunda cihâd etmektir» diye cevap buyurdular

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Allah kuluna bir nimet verdiğinde kul elhamdulillah derse, bu şükür ve hamd, o nimetten daha hayırlı olur
(Ramuz)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Günah işlememek suretiyle kendinizi yer yüzünün aleyhinize yapacağı tanıklıktan koruyunuz Çünkü o sizin annenizdir Kişi orada hayır ve şer hiçbir şey işleyemez ki, yeryüzü kıyamet gününde üzerinde işlenen o eylemi haber vermesin
( Taberani )

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Kişi, hanımının ve çocuklarının rızkını karşılamak için çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır Yaşlı anne ve babasının bakımını sağlamak için yola çıkarsa, Allah yolundadır Nefsini harama karşı korumak niyetiyle çalışmaya çıkarsa, Allah yolundadır Eğer insanlara gösteriş ve başkalarına öğünmek için yola çıkarsa, Allah yolunda değil, şeytanın yönlendirdiği yoldadır
( Taberani )

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır

(Taberani)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin
(Müsned)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Biriniz bir müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp ta dertli kimseye duyurmasın
(İbn-i Neccar)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Dilleriyle söylemedikleri ve eyleme dönüştürmedikleri sürece, Allah, ümmetimin kalbinden geçirdiği negatif düşünceleri bağışlamıştır
(İbn-i Mace)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– En faziletli sadaka, bir müslümanın ilim öğrenip sonra da onu başkasına öğretmesidir (Darimi) En faziletli sadaka, kötülük düşünen (içinde kin duygusu olan) akrabaya (onun kinini gidermek niyetiyle) verilen sadakadır(Darimi) En faziletli sadaka, malı az olanın, kendisinden özveride bulunarak verdiği sadakadır

(Ebu Davud)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Mümin, bütünüyle faydadan ibarettir Birlikte yürüdüğünde, sana (güzel şeyler anlatıp) fayda verir Kendisine akıl danıştığında, (en doğru ve gerekli bilgiyi verip) sana yararlı olur Ortaklık kurduğunda (hainlik düşünmez) sana kazanç sağlar O, her şeyiyle, her işinde (tepeden tırnağa) faydadan ibarettir

(Ebu Nuaym)

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
– Madem Allah var, elbette âhiret vardır

Hizmetçisi (veya işçisi) ile yemek yemek, tevazudandır
(Deylemi)

Konuya Öncülük Eden Aramalar:

Kategori: Hadis

Yukarı